Neduco Consultancy

Nicole Pulleman-Edcius heeft Neduco Consultancy opgericht. Neduco Consultancy heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd in de Wet Verbetering Poortwachter met als doel om werkgevers te ondersteunen in vraagstukken die ontstaan vanuit het ziekteverzuim van hun medewerkers. U heeft hier als werkgever een groot financieel belang bij.

 

Lees meer...

Loopbaanadvies, Outplacement en Re-integratie

Werkgevers en werknemers werken het beste samen als de vaardigheden, talenten en organisatie doelstellingen van deze beide partijen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

Het kan zo zijn dat er tijdens een arbeidsrelatie beperkingen ontstaan bij medewerkers, maar ook dat de eisen veranderen die door de organisatie aan de medewerkers worden gesteld.

Lees meer...

Arbeidsdeskundig onderzoek

Niemand vindt het prettig om ( gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het daarom belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Een arbeidskundige brengt tijdens een arbeidskundig onderzoek deze opties in kaart.

Lees meer...